Logo

Zasady prowadzenia badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej

Date

Wednesday, October 27, 2021

Time

08:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Czego dowiesz się na webinarze?

Na chwilę obecną nie istnieje w Polsce powszechny, wystandaryzowany system badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej (SI). W związku z powyższym Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk powołał Zespół Zadaniowy ds. diagnostyki oraz leczenia zachowawczego SI, którego zadaniem było opracowanie takich rekomendacji.

Głównym celem webinaru jest omówienie zasad jak należy przeprowadzić badanie przesiewowe aby było ono rzetelne, wiarygodne, a także aby jego stosowanie było uzasadnione ekonomicznie. Dodatkowo, podczas webinaru zostaną przedstawione konsekwencje zdrowotne braku leczenia lub niewłaściwego leczenia w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Rekomendacje, które będą prezentowane opracowano w oparciu o analizę wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych mających w swoich kompetencjach zagadnienia związane z deformacjami kręgosłupa oraz aktualnych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Presenter

Mr Dariusz Czaprowski

Absolwent Wydziału Fizjoterapii, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1999). Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2009 roku kierownik ds. klinicznych i naukowych Centrum Postawy Ciała w Olsztynie.
Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w postawie ciała, deformacji kręgosłupa (skolioza idiopatyczna, choroba Scheuermanna) oraz zespołów bólowych stawów obwodowych i kręgosłupa.
Uczestnik ponad 30. kursów specjalistycznych z zakresu m.in. leczenia deformacji i zespołów bólowych kręgosłupa.
Członek m.in. Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) oraz przewodniczący Polskiej Grupy SOSORT; Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.